Priser

 Priser

Fra 1.1.18 er det ikke lengre nødvendig med henvisning til fysioterapi. Refusjonsrett er gjeldende som før.


Barn under 16 år får gratis fysioterapi. Alle over 16 år har en egenandel.

Hva egenandelen er, er avhengig av hvor lenge behandlingen varer, om fysioterapeuten er spesialist i psykomotorikk eller manuell terapi og hva behandlingen innebærer. Egenandelstaket er i 2022 satt til 2921 kroner.

Egenandelen bestemmes sentralt og hvis de endres, er det pr 1.7 Se tariffplakat nedenfor:

$ 00.00