Barn

Barn

Barn og ungdom opptil 18 år er til enhver tid prioritert til behandling. Dette fordi jeg har en avtale med Fredrikstad kommune ang. dette.

Jeg jobber med barn i alle aldre og alle problemstillinger.


Barn og ungdommer med nevrologiske tilstander: For å kunne gjøre en god jobb for og med disse pasientene, er det nødvendig med tverrfaglig samarbeid. Jeg jobber sammen med ergoterapeuter, skolepersonal, barnehagepersonal, ansatte ved habiliteringstjenesten og m.fl. For at jeg kan være fysioterapeut for disse pasientene, forutsetter det samtykke til tverrfaglig samarbeid. Jeg deltar på ansvarsgruppemøte når det er nødvendig.


Barn og ungdommer som har ortopediske problemer, kan få en konsultasjon hos meg for vurdering og hvis nødvendig, behandling.


Barn og ungdommer med psykososiale, psykomotoriske problemer, samt høysensitivitet, angst, og andre følelsesbetingede utfordringer, som kanskje har resultert i diagnose som ADHD/ADD/adferdsvansker, kan også ha stor glede av fysioterapi. I så fall jobber vi med psykomotorisk vinkling i fysioterapifaget.


Behandlingen kan foregå individuelt eller i gruppe, avhengig av mål for behandlingen og hvor i behandlingsforløpet vi er, I tillegg kan behandlingen foregå hos meg i klinikken, på skole, i barnehagen og i spesielle tilfeller, i basseng. Det er sammen vi finner ut hva som er best og mest hensiktsmessig.