Behandling

Behandling

Barn og ungdom opptil 18 år er til enhver tid prioritert til behandling. Dette fordi jeg har en avtale med Fredrikstad kommune ang. dette.